Tiekamies 2023 gada 19.augustā konkūrā 

un 25-27.augustā pajūgu braukšanā.